Travertino tehnika krečenja

travertino dekorativna tehnika krečenja zisova

Travertino dekorativna tehnika krečenja

Ono što je najinteresantnije kod ove nove i za kratko vreme vrlo popularne tehnike je autentičnost.

Travertino je dekoracija krečenja čime se postiže efekat kamena i rustičnosti.

Travertino tehnika krečenja može da se izvodi kako u entrijeru tako i u eksterijeru.

Svojim dizajnom upotpunjuje prostor i razbija jednoličost i monotoniju ravnih zidova.

Sa travertinom na stubovima se postiže antički izgled i vrlo je popularan u modernim enterijerima.

Pre nanošenja mase zid treba da bude čist od vlage i budji, nakon nanošenja mase posebnim tehnikama, masa se boji . Senčenjem i bojenjem se izrađuju kontrasti i na taj način se dobija efekat kamena.

Postoji mogućnost kombinovanja više srodnih boja na zidu.

Na kraju se zidovi ili stubovi mogu zaštiti bezbojnim lakiranjem u polu sjaju ili sjaju .

Jedna od glavnih karakteristika ove tehnike je da se ona vezuje za podlogu na način na koji izgleda kao da su nerazdvojni.

Proizvod je otporan na sve vremenske uslove i udarce i izuzetno je postojan.

Održavanje je lako a samo čišćenje je moguće vodom, sapunom ili deterdžentom uz pomoć četkice ili sunđera.

Kvalitet rada i dizajn isključivo zavise od majstora koji izvodi traventino tehniku . S’obzirom da se radi o tehnici koja uključuje umetnički dojam i različite pristupe, radovi dva profesionalna molera nikada nisu identični.